Visie

Visie Tending Team

Wij hebben deze visie ontwikkeld op basis van onze ervaringen, observaties en eerder gemaakte keuzes. Wij kiezen als Tending Team voor een sterk en professioneel team en vinden het belangrijk om samen te werken en hulp te bieden in een multidisciplinair team dat de cliënt centraal stelt. Wij houden steeds rekening met de wensen en behoeften van de cliënt om het beoogde doel te realiseren.

Tending Team kent 4 kernwaarden:

Respect

Betrouwbaarheid

Vakkundigheid

Professionaliteit.

Deze vier kernwaarden zetten wij in voor een krachtige en op de mensen gerichte samenwerking. Het bieden van een luisterend oor is de sleutel om samen op zoek te gaan naar de nodige hulp om de cliënt sterk te maken. Tending Team richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en heeft als uitgangspunt steeds het beste uit de cliënt te halen.

Tending Team is ervan overtuigd dat het voor iedereen mogelijk moet zijn de juiste en gepaste zorg te krijgen. Wij bieden een luisterend oor om samen met u naar uw mogelijke hulpvraag te kijken. Ons uitgangspunt is dat iedereen met respect behandeld wordt. Dit gaat samen met het leveren van betrouwbaar werk en het zorgvuldig beantwoorden van uw hulpvraag. Uiteraard zullen wij rekening houden met uw wensen, uw mentale welbevinden, uw verwachtingen, zelfredzaamheid en levenssfeer om vervolgens de juiste zorg te kunnen verlenen. Kortom, wij willen dat iedereen zich geaccepteerd voelt.