Team Tending

Visie medewerkers

Tending Team ziet een goede vorm van samenwerken als een cruciaal instrument. Samen sta je immers sterk!

De voornaamste taak van Tending Team is een luisterend oor te bieden, op basis daarvan interventies te doen en intervisie toe te passen die passend en effectief zijn voor de cliënt.

Deskundigheid speelt hierbij een grote rol. Tending Team biedt de medewerkers op een gestructureerde wijze cursussen en trainingen aan, waardoor de deskundigheid op peil wordt gehouden.

Een goede communicatie en een zorgvuldige overdracht is belangrijk om de samenwerking tussen collega’s en cliënten te optimaliseren. De digitaal beveiligde omgeving biedt mogelijkheden voor een effectieve communicatie om de zorg zo goed en efficiënt mogelijk aan te kunnen bieden. Het volledige team wordt daarbij betrokken en heeft inzicht in de situatie van de cliënt.